Velkommen!

Her kan du lese om hvordan du kan få muligheten til å kjøre med LM80REX og LM80Q i 2017.
LIMA MIKE ÅTTE NULL ROMEO ECHO XRAY | LIMA MIKE ÅTTE NULL QUEBEC

Sjekk først om det er ledig i kalenderen på den tiden du ønsker. Hvis kalenderen bare viser at noen f.eks kjører 20M SSB den dagen du ønsker, er 20M CW ledig og SSB ledig på alle andre bånd. CW og DIGI er også ledig på alle bånd hvis det ikke står noe annet i kalenderen. Vi ønsker å dele opp i bånd og mode for å unngå at noen ligger på samme bånd og mode og kjører med samme kallesignal. Ønsker du å kjøre bare et par timer så si fra når du spør om tid. Skulle noe komme i veien og du ikke kan kjøre likevel, så si fra så andre kan kjøre på den tiden. Ikke noe problem. Du kan ikke ha begge kallesignalene samtidig.

Hva kreves av deg?

 • Du er lisensiert radioamatør i Norge.
 • Du må være i Norge når du kjører.
 • Du må kunne håndtere et loggprogram og logge nøyaktig!
 • Du liker å kjøre pileup!
 • Du må utvise god oppførsel på båndene!

Logg og logging
Alle som kjører må logge med et program som kan eksportere til gyldig ADIF-format. INGEN UNNTAK!
Alle logger sendes til QSL-manager senest dagen etter at du har kjørt din periode, uansett om du skal kjøre igjen om et par dager eller neste uke.
Husk at hvis du kjører contest, så er det ditt ansvar å sende inn loggen til arrangøren i tillegg til å sende til QSL-manager.

QSL-manager er Trond Johannessen LA9VDA
E-postadresse for logger:
la9vda-epost

Før du sender inn ditt ønske om tid:

 • Sjekk først om det er ledig i kalenderen på den tiden du ønsker. Sjekk også bånd/mode!

Så…

 • Sender du oss en forespørsel med
  • LM80Q eller LM80REX
  • Ditt kallesignal
  • Navn (fornavn og etternavn)
  • QTH (nærmeste tettsted eller by er nok)
  • Dato du ønsker å kjøre (fra – til)
  • Tid (f.eks. 10:00z til 18:00z)
  • Bånd (160/80/60/40/30/20/17/15/12/10/6/4/2)
  • Mode (SSB, CW el. DIGI)
  • Det er lov å be om flere bånd og modes på samme dag.
  • Hele dager/flere dager på rad/uke med tilgang til alt er også mulig!

Send eposten til:

op-epost

 

Mvh Bjørn, LB1GB